26

Tuula Peltonen

Ehdolla eduskuntavaaleissa 2023

Omaishoitajille oikea palkka

Omaishoitajien asiaa on ryhdyttävä todella hoitamaan. He tekevät arvokasta työtä, jota ilman emme pärjäisi. Työstä on saatava oikea palkka.

Velalliset pois loukusta

Monella ihmisellä on ulosottovelkoja ja he ovat kymmeniä vuosia ns. toisen luokan kansalaisia pystymättä vuokraamaan asuntoa, ottamaan vakuutuksia jne. Ulosottomerkinnät on poistettava heti kun velka on maksettu. Samoin velkavankeudesta on vapauduttava 10 vuoden sisällä.

Tuula Peltonen

Olen vankkumaton yhdenvertaisuuden puolestapuhuja. Jokaista on arvostettava ja hyväksyttävä omana itsenään. Jokainen ansaitsee tulla kuulluksi ja päästä toteuttamaan unelmiaan. Jokaisella pitää olla oikeus rauhaan ja turvalliseen elämään ilman vihan pelkoa.

Lue lisää...